2018-09-17

Wat een weekend…


Vorig weekend was meer dan geladen voor onze leden kruisboogschutters. En dan spreek in nog niet van de afvaardigingen in de abdij van Villers-la-Ville et bij de fastes van Dinant.

Zaterdag, op de binnenplaats van het stadhuis van Brussel en dit ter gelegenheid van Folklorissimo, vriendschappelijke wedstrijd op 10m tussen onze Gilde en deze van St-Georges van Brussel. Door de deelname van een behoorlijk representatief aantal leden, geeft deze schieting een mooi beeld van het schuttersniveau van de twee gilden.. Na 9 reeksen komen we tot een score van 777 punten voor de Ancien Grand Serment en 753 punten voor St-Georges.

Mooi resultaat voor onze schutters van de Zavel. Proficiat. En vanna één.
Nog op zaterdag, de Rozenprijs bij onze confraters van de Kolveniers in Deurne. Kleine afvaardiging van onze gilde maar je moet nu eenmaal een keuze maken. 46 schutters bieden zich aan de schietstand 6m aan om hun beste score neer te zetten op een blazoen dat toch wel vrij misleidend is. Francis Jacobs van onze gilde zet een score van 85 punten neer, Goed voor een derde plaats in het eindresultaat. En vanna twee..Zondag, laatste balboogwedstrijd van het seizoen 2018. Op het einde van de schieting plaatst Francis Jacobs zich samen met Karel De Boeck en André Van Kerkhove op de tweede plaats in het individuele klassement. Kampen met drie is de boodschap.en onze Kapitein mag de kamp openen. Vogel op de grond (druk bij de tegenstander), Karel mist, André haalt de volgende vogel naar beneden. Blijven 2 schutters voor plaatsen twee en drie. Tweede ronde, Francis mikt en verhoogt onbewust de druk op de trekker, schot gaat af en mist (beginnersfout). André mist niet.
In elk geval mogen we blij zijn met de behaalde resultaten.

Individueel klassement
Francis Jacobs - BronsKlassement Senior
Patrick Collaert - Brons

Peloton - Zilver
En vanna drie.

Bedankt kruisboogschutters voor jullie deelname.

Quel weekend de tir…


Weekend assez chargé pour nos arbalétriers, et je ne parle pas encore des représentations de notre Serment à l'Abbaye de Villers-la-Ville.et aux fastes de Dinant.

Samedi rencontre amicale de notre Serment et de St-Georges de Bruxelles pour une joute a 10m dans la cour de l’hôtel de ville de Bruxelles a l’occasion de Folklorissimo. Par la participation d’un nombre de membres assez représentatifs, les résultats de tir donnent une belle vue sur le niveau de tir des deux Serment. Apres 9 bordées le score est de 777 points pour L’ancien Grand Serment et 753 points pour St-Georges.
Beau résultat arbalétriers du Sablon et Félicitation.
Encore samedi, Tir Rozenprijs chez nos confrères des Kolveniers a Deurne. Petite délégation mais il faut faire un choix. 46 tireurs se présentent au pas de tir 6m pour faire le meilleur score sur une cible assez trompe œil. Francis Jacobs de notre serment parvient à totaliser un score de 85, bon pour une troisième place. Et de deux.Dimanche, dernier tir Balboog de la saison 2018. En fin de concours Francis Jacobs ce place dans le classement individuel ensemble avec Karl De Boeck et André Van Kerkhove à la deuxième place. Résultats des courses, barrage à trois et notre Capitaine peux ouvrir le tir. Oiseau abattu (pressing sur les concurrents), Karel rate, André abat la bête. Restent 2 tireurs pour les places deux et trois. Deuxième tour, Francis vise et augmente la pression sur la détente sans le savoir, bille partie sans le vouloir, à côté (faute de débutant), André ne rate pas !
En tout cas, nous pouvons être fier des résultats :

Classement Individuel
Francis Jacobs - BronzeClassement Senior 
Patrick Collaert - Bronze

Peleton - Argent
Et de trois.

Merci arbalétriers pour votre participation