2013-03-24

Tir d’entrainement – Tir de Régularité Robert « Bob » Frognet du 29 mars 2013 – 20m

Dans 3 semaines, nous avons le plaisir de nous mesurer au pas de tir pour déterminer le Roy 20m « 800 » de notre Serment. Pour vous donner la possibilité de vous préparer à ce tir, la discipline d’entrainement et donc du tir de Régularité Robert « Bob » Frognet du 29 mars 2013, sera 20m au lieu de 6m.

Servus
Oefenavond – Regelmatigheidsschieting Robert "Bob" Frognet van 29 maart 2013 – 20m 

Binnen 3 weken hebben we het plezier om ons kunnen (en ons geluk) te beproeven bij het bepalen van de Koning 20m “800” van onze Gilde. Om jullie de gelegenheid te geven jullie voor te bereiden op deze schieting, zal de oefen-discipline en dus ook deze van de regelmatigheidsschieting Robert ”Bob” Frognet van 29 maart 2013, 20m zijn in plaats van 6m.

Servus
Antrênemênt – Scheeting van de Reigelmoet Robert « Bob » Frognet van 29 moet 2013 – 20m 

In draa weike èmme wúit plezeer om te scheete vui onze Keuning 20m “800” van onze Gilde te bepoele. Doeveu gomme de training, en dus oek de scheeting van de reigelmoet Robert “Bob” Frognet, van 29 moet 2013 op den afstand van 20m scheete in plosch van 6m. Tes da gùit wet.

Servus

2013-03-20

Bonjour sur ce blog.

L’intention est de contribuer à dépoussiérer le monde du tir à l’arbalète, de promouvoir ce sport et de partager toute info à ce sujet.  Ensemble avec le démarrage de la saison 2013, je donne le coup d’envoi de ce blog.
Bien qu’une partie des activités se tient entre les murs de notre Serment, les tirs ouvert à tout tireurs trouveront aussi leurs reflet.

Ce blog ne vient que de voir la lumière et changera donc certainement encore de format et de contenu.
Des réactions sont toujours la bienvenue.

Servus

Capitaine
Ancien Grand Serment Royal et Noble des Arbalétriers de Notre-Dame au Sablon
Welkom op deze blog.

Het opzet is om bij te dragen om de wereld van het kruisboog schieten van onder het stof te halen, deze sport te promoten en informatie van dit gebeuren te delen.   Met de start van het seizoen 2013 geef ik het startschot van deze blog.
Daar waar een deel van de activiteiten strikt binnen de muren van onze Gilde plaatsvindt, is er plaats voor alle wedstrijden ten lande die openstaan voor alle schutters.

Nog maar pas boven de doopvont gehouden, zal deze blog dus zeker nog groeien, wijzigen van formaat en van aanbod.
Reacties zijn altijd welkom.

Servus

Wapenmeester
 Oud Groot Koninklijk en Edel Eedgenootschap van de Kruisboogschutters van Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel
Ne goojendag op deizen blog,

De bedooling van deizen troellala es va ùi stientje baa te droege om t’krooisboochscheete  ùin bètje mier bekend te mooke, zu veil meugelaak reklam te mooke  en van zu veil meugelaak informoese te geive. Naa da t’seizoon 2013 gedèmareid es, loet ik deizen blog oek gaze geive.
Ge moet weite da veil van den troellala op deizen blog ouver dinge zal goen dad allien binne nonze Gilde gebeut, mo dadd ùik oek wel taaid en plosch zal mooke vu alle concoers in giel et land.

Allei, we zen nog mo oit ons schelp gekroupe. Ge meugd aaile den zeiker oek verwachte da deizen blog nog zal veranderre en da ter nog vanalles zal baakomme.
As geet te zegge net,doe ta den mo. Mo zievere moe doek ni.

Servus

Kapitaain AGS