2013-11-24

Enfin, les barrages sont fini, les résultats de la compétition fédérale est  officielle et définitif. La levé 2013 pour le Sablon est de 8 médailles. 3 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 3 médailles de bronze.

Ceci mérite des félicitations aux lauréats : Francis Jacobs, Jean Ladam, Rudy Musin, Dorian Van De Plas et Jean Wargnies.
Het is dan eindelijk zover. De kampwedstrijden zijn achter de rug en de uitslagen van de federale competitie is officieel en definitief. De oogst 2013 voor onze Gilde bedraagt 8 medailles. 3 gouden, 2 zilveren en 3 bronzen medailles liggen in de korf.

Dit resultaat rechtvaardigt onze gelukwensen aan de laureaten  :  Francis Jacobs, Jean Ladam, Rudy Musin, Dorian Van De Plas en Jean Wargnies.
T’es er aaindelijk van gekomme. Dei barrages emmen er vui gezeurgd da den ooitslag van de federoele kompetese aaindelijk officieil en definiteef es. Draa gaave, twie zilvere en draa bronze plakke emme we mê de Sablon gewonne.

Nen dikke profeeciat oe’n de laureat : Francis Jacobs, Jean Ladam, Rudy Musin, Dorian Van De Plas ên Jean Wargnies.

2013-11-23

C’est fort ça. Bien que je n’ai pas vu de résultat officiel à ce jour, la victoire du challenge « Willy Hemeleers » est remportée par notre Vice-Doyen Paul Vandersande. Il ne s’est contenté que d’un résultat de 6 (petites, 12 mm) roses sur 6 coups ! Sur les plus de 50 participants, aucun autre tireur n’a égalisé son score. Toutes nos félicitations à Paul.

Goed gedaan. We hebben het wel van horen zeggen, want we hebben tot op heden nog geen officiële uitslag gezien, maar de overwinning van de challenge “Willy Hemeleers” is binnengehaald door onze Over-Deken Paul Vandersande. Blijkbaar was hij maar tevreden met 6 (kleine, 12 mm) rozen op 6 schoten ! Van de meer dan 50 deelnemers heeft niemand zijn score ook maar geëvenaard. Proficiat Paul.

Straffen toebak. ‘K em wel nog gine officieile ôeitslag gezeen, mo we weite van uure zegge da d’onze Vice-Doyen (neije ni veezen-doyen) Paul Vandersande de challenge ”Willy Hemeleers” ij gewonne. Hei moest absoleut 6 rouze scheete (en oep de kuup too nog klaaine rouze oek,  12 mm) oep 6 schoute ! Van al dee da meigedoen emme es er giene n’iene da d’eeve veil geschouten eit. Profeesiat oe’n onze Paul.

2013-11-18

Impardonnable de hiberner si longtemps. Mais c’est promis, c’est reparti. La saison de tir ‘officielle’ vient de se terminer. Le classement balboog est déjà définitif depuis 15/09, tandis que pour les compétitions Nationaux et Fédéraux les barrages se font en ce moment.
Vous trouverez les résultats connus à ce jour sur les pages NFBB, UNAB et FBB. Toutes les pages ont été mis à jour avec les derniers résultats.
Le weekend passé était un weekend de tir bien rempli avec une version nocturne du tir dites ‘Boudins’ (15/11) et le Challenge Willy Hemeleers (17/11) à Grez-Doiceau.
In feite is het onvergeeflijk om zo lang in waakstand te hebben gestaan. Maar de goede voornemens zijn terug en we kunnen weer van start gaan. Het officiële schuttersseizoen is pas afgesloten. De punten zijn reeds opgeteld en rangschikkingen opgemaakt voor het merendeel van de competities. Balboog is reeds definitief sinds 15/09. Wat de Nationale en Federale competities betreft, zijn de laatste kampwedstrijden op dit ogenblik bezig.
U kan de tot op heden gekende resultaten terugvinden op de pagina’s NFBB, NUKB en FBB. Alle pagina’s werden aangevuld met de laatst gekende resultaten.
Dit weekend was eveneens een goed gevuld ‘schutters’weekend met een nocturne versie van de’Pensenschieting (15/11) van onze ouderdomsdeken en de challenge Willy Hemeleers (17/11) in Grez-Doiceau.
T’es ni te pardoneire van zoe lang op veilleuse te stoen. Mo we goe’n probeire oem vaneir goo voech te doon. Vui e stukske toch, want ’t echte  scheetsêzoon es just  gedoen. De poeinte zen geteld en de ploche geweite van de mieste competéses. Den balboog, da weite w’al van 15/09. Veu de nationoele en federoele competéses zen de barrages beizig.
As ’t a interreseit, al dei dinges stoe’n op de de bloere van den NFBB, NUKB en den FBB. Alles es gelak neut.
Vande weekend was anders oek ni niks mê de’Panchescheeting’ (15/11) van onzen dwajein en de challenge Willy Hemeleers (17/11) in Grez-Doiceau.