2014-03-18

Amical - Ordre du Faro - 21 mars 2014

A l’occasion du 800ième anniversaire de l’Ancien Grand Serment Royal et Noble de Notre Dame au Sablon, la confrérie de l’Ordre du Faro, en tant que filleul nous invite aux festivitées avec tir dans notre local à partir de 19h30.

Vriendschappelijke - Orde van de Faro - 21 maart 2014

Ter gelegenheid van de 800ste verjaardag van het Oud Groot Koninklijk en Edel Eedgenootschap van de Kruisboogschutters van Onze-Lieve-Vrouw ten Zavel, nodigt de Orde van de Faro, als petekind, onze leden uit op festiviteiten met schieting in ons lokaal vanaf 19u30.

Amical - Orde van de Faro - 21 moet 2014

Vui dokoje van onze 800ste verjoerdag van den Ancien Grand Serment Royal et Noble de Notre Dame au Sablon, nuudegt de confrérie van d’Ordre van de Faro, as onze fijeul, ons ôeit op festivitaaite mê een scheeting in ons lokoel en da vanaf zeivenenalf soves.

2014-03-06

Tir d’entrainement – Tir de Régularité Robert « Bob » Frognet du 7 mars 2014 – 6m

La semaine prochaine a lieu le deuxième concours de la Fédération Bruxelloise. Pour vous donner la possibilité de vous préparer à ce tir, la discipline d’entrainement et donc du tir de Régularité Robert « Bob » Frognet du 7 mars 2014, sera 6m au lieu de 20m.

Oefenavond – Regelmatigheidsschieting Robert "Bob" Frognet van 7 maart 2014 – 6m

Volgende week heeft de tweede wedstrijd plaats van de Brusselse Federatie. Om jullie de gelegenheid te geven jullie voor te bereiden op deze schieting, zal de oefendiscipline en dus ook deze van de regelmatigheidsschieting Robert ”Bob” Frognet van 7 maart 2014, 6m zijn in plaats van 20m.

Antrênemênt – Scheeting van de Reigelmoet Robert « Bob » Frognet van 7 moet 2014 – 6m

Volgende weik es den twiede konkoor van de Brussles Federoese. Doeveu gomme de training, en dus oek de scheeting van de reigelmoet Robert “Bob” Frognet, van 7 moet 2014 op den afstand van 6m scheete in plosch van 20m. Tes mo da gùit wet.