2019-07-28

Tir Grand Place, édition 2019


Quel tir avons-nous vécu…
Suite à la pluie, le tir n’a pas pu se faire à la Grand Place mais dans notre local, et par conséquence moins de ligne de tir. Apres midi stressante au pas de tir mais qui aboutit dans un succès.

Nous remercions encore une fois explicitement tous les présent et participants pour leur enthousiasme. Chaque année, l'organisation d'un tir avec des participants aussi positifs et volontaires est un vrai plaisir.

Résultats

Servus

Equipe Gagnante Sablon 1 - Francis Jacobs, Francis Sior, Pierre Terwange, Rudy Musin

Meilleur tireur individuel - Peter Van De Wiele (St-Rochus Gent)

Schieting Grote Markt, editie 2019


Wat een schieting hebben we weer gehad …
Ten gevolge van de regen kon de schieting niet doorgaan op de Grote Markt, maar werd deze verplaatst naar onze lokalen. Hierdoor werd het aantal schietbanen tot de helft teruggebracht. Meer dan stresserende bedoening aan de schietstanden dat desondanks op een succes uitdraait.

We bedanken  nogmaals expliciet alle aanwezigen en deelnemers voor hun enthousiasme.
Elk jaar is de organisatie van een schieting met zulke positief ingestelde en behulpzame deelnemers telkens weer een echt plezier.


Servus

Winnende Ploeg Zavel 1 - Francis Jacobs, Francis Sior, Pierre Terwange, Rudy Musin

Beste individuele schutter - Peter Van De Wiele (St-Rochus Gent)

2019-07-06

RIP Lodewijk Desmet
Lodewijk Desmet
21 mei 1952 - 04 juli 2019