2019-11-03

01/11/2019 Schieting ter nagedachtenis van onze verdwenen leden


Kan het tijdstip toepasselijker zijn voor onze eerste schieting ter nagedachtenis van onze verdwenen leden ? Het zijn sombere dagen, maar laat ons het vuur brandend houden

Resultaat


01/11/2019 Tir en mémoire de nos membres disparus


Est-ce que la date pourrais être plus parlante pour organiser notre premier tir en mémoire de nos membres disparus ? Ce sont des jours sombre, mais gardons bien nos souvenirs.

Résultats

27/10/2019 Interland België – Nederland


Op zondag 27 oktober vond dit jaar een aangepaste interland België – Nederland 10m schieting plaats. 
Door interne problemen had Nederland geen schutters afgevaardigd voor deze wedstrijd. Daarom werd beslist om er een interregio wedstrijd LUK – URA van te maken. Onder de geselecteerden waren Rudy Musin en Francis Jacobs, die aan de wedstrijd deelnamen voor de vleugel URA.

De LUK heeft de partij gewonnen met 1902 punten tegen 1851 punten voor de URA.

Resultaat


27/10/2019 Interland Belgique – Pays-Bas


Le dimanche 27 octobre a eu lieu un interland Belgique – Pays-Bas adapté. 
Suite à des problèmes interne, les Pays-Bas n’ont pas désigné des tireurs pour cette rencontre. A la place de ce tir, un tir interregio LUK – URA  a eu lieu. Parmis les sélectionnés nous retrouvons Rudy Musin et Francis Jacobs qui ont participé pour l’aile URA.

La LUK a gagné la partie avec 1902 points contre 1851 points pour l’URA.

Résultats

25/10/2019 De Uitdaging van de Kapitein


Dit jaar vond de jubileumeditie plaats van de Uitdaging van de Kapitein.

Na 9 edities waar allerhande handicaps werden toegekend zoals alternerend links/rechts schieten, schieten op omgekeerde blazoenen, schieten op zwartgemaakte 6m kleine roos blazoenen op 10m… kreeg ik dit jaar geen oefenschoten. Het blazoen dat onze prévot had voorzien was voor elke schutter identiek. En ja, eindelijk kon ik mijn uitdaging nog eens waarmaken en voor de derde maal in 10 jaar winnen van alle deelnemers

Bedankt aan alle deelnemers.


Doelschijf Uitdaging van de Kapitein 2019

25/10/2019 Le Défi du Capitaine


Cette année a eu lieu l’édition jubilé du Défi du Capitaine.

Apres 9 éditions, ou on m’avait attribué des handicaps de tous genres comme tirer en alternance gauche/droite, tirer sur des cartons retournes noirci 6m petite roses a 10m... je devais cette année faire mon tir sans tirs d’essais.  La cible prévu par notre prévôt de tir était identique pour tous les tireurs. Et oui, enfin j’ai pu gagner mon défi de tous les participants pour la troisième fois en 10ans.

Merci à tous les participants.


Cible Défi du Capitaine 2019