2019-12-30

Poils et Plumes

Vorige vrijdag zijn we samengekomen voor de laatste activiteit van 2019 van onze Gilde. De schietstand was het décor van onze traditieschieting ‘poils et plumes’, schieting op liggende wip. Hoewel het schuttersaantal geen recordcijfer liet noteren hebben alle aanwezigen in het lokaal deelgenomen aan de wedstrijd (bravo voor de volhouders). We waren pas een derde ver in de vierde ronde toen de kruisboog van dienst besloot dat het genoeg was, lat afgebroken ! Dan maar een eindklassement opmaken over drie ronden. 
Straffe stuute, Pierre Terwange (en Monique) zien zich overladen met alle poils et plumes van de avond, en dit om diverse redenen.

Deuren dicht en op slot, en afspraak in 2020.

Résultaat


Poils et Plumes

Vendredi passé nous nous sommes réunis pour la dernière activité 2019 de notre Gilde. Le pas de tir fut le décor du tir de tradition poils et plumes, tir sur perche couchée. Bien que le nombre de tireurs ne marquait pas un score record, tous les présents au local ont participés au tir (bravo pour les assidus). Nous étions un tiers dans le quatrième tour quand l’arbalète a décidé que c’était assez, latte cassée ! Donc classement fait sur trois tours. 
Straffe stuute, Pierre Terwange (et Monique) se voit récompensé par tous les poils et plumes de la soirée, et ceci pour diverses raisons.

Portes fermées et sur le verrou, et rendez-vous en 2020.

Résultats

2019-12-24

Cheval d’argent 2019


Voorlaatste schieting van het jaar, het ‘Zilveren Paard’ heeft zijn plaats in de schietstand ingenomen. Dit is meer dan reden genoeg voor onze gezellen en leden kruisboogschutters om zich te melden voor deze schieting ter nagedachtenis aan de Gilde van de haakbusschutters. Doorheen het hele verloop van de wedstrijd, manifesteren de deelnemers zich als meer dan behoorlijke schutters. Het opruimen van de krijtjes gebeurt in die mate doeltreffend dat elk kleine krijtdeeltje tot stof wordt herleid. Dit geldt ook voor ons nieuw kruisboogschutterslid - Cédric Verrier –die zich ontpopt tot zeer goede schutter, ook op het ogenblik dat er alleen nog maar een bijna onzichtbaar krijtfragment overblijft binnen het hele kader.. Het is dus zeker verdient dat het ‘zilveren paard’ een knieval voor hem maakt.
Er zijn nog zekerheden in het leven. De titel ‘Cheval d’argent’ 2019' gaat naar ons pas aangesloten lid Cédric Verrier.

Proficiat Cédric.

Cédric Verrier - Cheval d’argent 2019Cheval d’argent 2019


Avant dernier tir de l’année, le ‘Cheval d’Argent’ a pris sa place dans le pas de tir. Raison pour nos compagnons et membres arbalétriers de se joindre à ce tir en rappel de la tradition du Serment des Arquebusiers. Tout le long du tir les participants se manifestent comme assez bon tireur. Le balayage des craies ce fait efficacement. Chaque petit bout de craie est réduit en poussière. Aussi notre nouveau membre arbalétrier Cédric Verrier se manifeste comme très bon tireur, même le moment venu qu’il ne reste plus qu’un fragment de craie presque invisible sur tout le cadre. Il est donc plus que mérité que le cheval s’incline pour lui.
Il y a encore des certitude dans la vie. Le titre de Cheval d’Argent 2019 revient à Cédric Verrier, membre arbalétriers qui viens de nous joindre.

Félicitations Cédric.

Cédric Verrier - Cheval d’argent 20192019-12-03

Brussel / Antwerpen - 2019


Zondag 1 december vond de traditionele wedstrijd plaats van de Kruisboogbond van Brussel tegen het Antwerps Kruisboog Verbond.

Resultaat
Beste individuele score
Brussel : Francis Jacobs, Antwerpen : Erkens Roland
Winnende ploeg, de Kruisboogbond van Brussel 

Bruxelles - Anvers 2019


Dimanche le premier décembre a eu lieu le concours traditionnel de la Fédération Bruxelloise de tir à l’Arbalète contre le Antwerps Kruisboog Verbond.

Résultats

Meilleur score individuel
Bruxelles : Francis Jacobs, Anvers : Erkens Roland
Equipe gagnante : la Fédération Bruxelloise de tir à l’Arbalète