2019-07-28

Tir Grand Place, édition 2019


Quel tir avons-nous vécu…
Suite à la pluie, le tir n’a pas pu se faire à la Grand Place mais dans notre local, et par conséquence moins de ligne de tir. Apres midi stressante au pas de tir mais qui aboutit dans un succès.

Nous remercions encore une fois explicitement tous les présent et participants pour leur enthousiasme. Chaque année, l'organisation d'un tir avec des participants aussi positifs et volontaires est un vrai plaisir.

Résultats

Servus

Equipe Gagnante Sablon 1 - Francis Jacobs, Francis Sior, Pierre Terwange, Rudy Musin

Meilleur tireur individuel - Peter Van De Wiele (St-Rochus Gent)

Schieting Grote Markt, editie 2019


Wat een schieting hebben we weer gehad …
Ten gevolge van de regen kon de schieting niet doorgaan op de Grote Markt, maar werd deze verplaatst naar onze lokalen. Hierdoor werd het aantal schietbanen tot de helft teruggebracht. Meer dan stresserende bedoening aan de schietstanden dat desondanks op een succes uitdraait.

We bedanken  nogmaals expliciet alle aanwezigen en deelnemers voor hun enthousiasme.
Elk jaar is de organisatie van een schieting met zulke positief ingestelde en behulpzame deelnemers telkens weer een echt plezier.


Servus

Winnende Ploeg Zavel 1 - Francis Jacobs, Francis Sior, Pierre Terwange, Rudy Musin

Beste individuele schutter - Peter Van De Wiele (St-Rochus Gent)

2019-07-06

RIP Lodewijk Desmet
Lodewijk Desmet
21 mei 1952 - 04 juli 2019

2019-05-28

Banquet des Roys

Affaire  close. Les quatre Roys de tir 2019 de notre Gilde sont connus.
Et oui, nous avons connu des Tirs de Roy comme nous les aimons, beau nombre de participants, tirs acharnés et pas de contretemps. Les nouveaux Roys seront intronisé lors de notre messe de tradition dans l’église de Notre-Dame au Sablon.

Encore toutes nos félicitations aux nouveaux Roys

Francis Sior – Roy Balboog
Xavier Kempenaers – Roy 20m
Jean Wargnies – Roy 10m
Jean-Louis Bardèche – Roy 6m


Banket der Koningen

Het is zover. De vier schutterskoningen 2019 van onze Gilde zijn gekend.
Het dient gezegd, het waren Koningsschietingen zoals men ze graag heeft, mooi deelnemersveld, fel bevochten en zonder  tegenslagen. 
De nieuwe Koningen zullen ingehuldigd worden tijdens onze traditionele mis op Onze-Heer-Hemelvaart in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-Zavelkerk.

Nogmaals gefeliciteerd aan de nieuwe Koningen.

Francis Sior – Koning Balboog
Xavier Kempenaers – Koning 20m
Jean Wargnies – Koning 10m
Jean-Louis Bardèche – Koning 6m


2019-04-28

Koning balboog 2019

Het is zo ver. De eerste Koning 2019 van ons Gilde is gekend. Onze Hoofdman Francis Sior volgt zichzelf op als Koning balboog. Met een beperkt deelnemersveld hebben onze wipschutters een bewogen schieting gekend. Na de opwarming volgden de ‘touchés’ in die mate mekaar op dat de stukken van de koningsvogel ons om de oren vielen, zonder dat de koningsvogel echter ook maar iets of wat had bewogen. Na 20 ronden werd beslist om de prang naar beneden te halen om de vooruitgang van het “gevecht” na te kijken. Noch de vogel, herleid tot 2/3 van zijn omvang, noch de calle hadden ook maar een millimeter bewogen. In onderling akkoord werd beslist om de calle lichtjes te liften om beweging in de schieting te krijgen.
Vanaf dat ogenblik hebben de schutters de vogel in die mate getroffen dat hij als een windwijzer alle windrichtingen opdraaide zonder ook maar iets of wat in de hoogte te verschuiven. Nog maar eens de prang naar beneden gehaald en gewoon de calle verwijdert. En ja, naast de gebruikelijke rondedans beweegt de vogel zich nu ook in de hoogte om ons uiteindelijk zijn … rug te tonen. Na een tweede regenpauze, en nog steeds vastgeklampt aan de punt van de “pin”, beslist de vogel zich uiteindelijk gewonnen te geven op het einde van de 31ste ronde, geraakt door het laatste balletje van onze Hoofdman. Koningsbreuk werd overgemaakt aan Francis Sior en hymne aangeheven door het aanwezige koortje. 

Leve de Koning.


Resultaat