2019-04-28

Koning balboog 2019

Het is zo ver. De eerste Koning 2019 van ons Gilde is gekend. Onze Hoofdman Francis Sior volgt zichzelf op als Koning balboog. Met een beperkt deelnemersveld hebben onze wipschutters een bewogen schieting gekend. Na de opwarming volgden de ‘touchés’ in die mate mekaar op dat de stukken van de koningsvogel ons om de oren vielen, zonder dat de koningsvogel echter ook maar iets of wat had bewogen. Na 20 ronden werd beslist om de prang naar beneden te halen om de vooruitgang van het “gevecht” na te kijken. Noch de vogel, herleid tot 2/3 van zijn omvang, noch de calle hadden ook maar een millimeter bewogen. In onderling akkoord werd beslist om de calle lichtjes te liften om beweging in de schieting te krijgen.
Vanaf dat ogenblik hebben de schutters de vogel in die mate getroffen dat hij als een windwijzer alle windrichtingen opdraaide zonder ook maar iets of wat in de hoogte te verschuiven. Nog maar eens de prang naar beneden gehaald en gewoon de calle verwijdert. En ja, naast de gebruikelijke rondedans beweegt de vogel zich nu ook in de hoogte om ons uiteindelijk zijn … rug te tonen. Na een tweede regenpauze, en nog steeds vastgeklampt aan de punt van de “pin”, beslist de vogel zich uiteindelijk gewonnen te geven op het einde van de 31ste ronde, geraakt door het laatste balletje van onze Hoofdman. Koningsbreuk werd overgemaakt aan Francis Sior en hymne aangeheven door het aanwezige koortje. 

Leve de Koning.


Resultaat

Roy Balboog 2019

Le premier Roy ‘Acien Grand Serment’ de 2019 est connu. Notre Hoofdman Francis Sior ce succède lui-même comme Roy balboog. Avec un nombre réduit de perchistes nous avons connu un tir assez mouvementé. Après échauffement, les 'touchés' ce succèdent à ce point que les débris de l’oiseau nous tombent sur la tête, sans que la bête ne bouge. Après 20 tours fut décidé de descendre la prang pour voir l'avancement du « combat ». Ni l’oiseau, réduit à 2/3, ni la calle n'avaient bougé d'un millimètre. Après accord, la calle fut légèrement bougé pour accélérer le tir.
Depuis lors les tireurs ont frappé la bête de telle manière quelle tournait comme une girouette dans toutes les directions, sauf en hauteur. Fut décidé de redescendre la prang, et la calle fut enlevé. Et là l'oiseau a non seulement bougé dans tous les sens des quatre points cardinaux, mais aussi en hauteur, pour finir de nous montrer son ... dos. Apres une deuxième 'pause' de pluie et toujours balançant sur la pointe de la « pin », l'oiseau a enfin décidé de nous rejoindre à la fin du 31ieme tour, après être frappé par la dernière bille de notre hoofdman. Collier fut remis à Francis Sior, et hymne chanté. 

Vive le Roy.


Résultat