AGS - 2019/09

06/09
Regelmatigheidsschieting / Tir de Régularité / Scheeting van de Reigelmoet
     Robert "Bob" Frognet : 20m

06&07/09
BBF / FBB - 6m/10m/10md (5)
     De Vrolijke - La Renaissance
     Zie / voir /zee ne ki

08/09
NFBB (6)
     Koninklijke Balboogmaatschappij Sint Servatius - Aalst
     Zie /voir / zee ne ki

13/09
Regelmatigheidsschieting / Tir de Régularité / Scheeting van de Reigelmoet
     Robert "Bob" Frognet : 6m
20/09
Regelmatigheidsschieting / Tir de Régularité / Scheeting van de Reigelmoet
     Robert "Bob" Frognet : 10m
27/09
Regelmatigheidsschieting / Tir de Régularité / Scheeting van de Reigelmoet
     Robert "Bob" Frognet : 6m

28/09
Kat-Uyt & 
Schieting van de Koning Balboog / Tir Prix du Roy Balboog /Scheeting van de Keuning 
Balboog
     De Klauwaerts
     Frans Blanckaertdreef 1 (Sportcentrum Osbroek), 9300 Aalst
     Plan
     Resultaat / résultat / resultoet

28&29/09
NUKB / UNAB - 20m (6)
     St-Joris & St Denijs Assebroeck
     Zie /voir / zee ne ki

Regelmatigheidsschieting / Tir de Régularité / Scheeting van de Reigelmoet
     Resultaat / résultat / resultoet